Skip to main content

Telefonisch Triage vragenlijst vóór de afspraak 

 Checken of cliënt behoort tot de groep kwetsbare personen zoals gedefinieerd door het RIVM. 

Naam cliënt: ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………….. 

Triagevragen voor groep 1: 

  • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? 

 

Triagevragen voor groep 2: 

  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is? 

 

Triagevragen voor groep 3: 

  • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona geweest? 
  • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38⁰C)? 
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten? 

 

Triagevragen voor groep 4: 

  • Heeft u nu corona? 
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona? 
  • Bent u in thuisisolatie? 
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?